Avainsanat

, , , , , , , ,

These little aldersstill refuse to shed their leaves.

though it’s almost December soon.

Grey alder (Alnus incana ’Muhkura’) – Muhkuraharmaaleppä.
– Kaisaniemi botanical gardens, Helsinki.

Our eyes don’t see well in the dark, we lose colors, focus, the whole surface texture of the visible world changes. As long as there’s light the air is translucent, immaterial. But take away the light and it solidifies in a peculiar kind of way. Darkness is not about the lack of light and colour, it is a substance in itself, a state of matter; and the grains on the images are molecules of that matter.

Kuvien rakeisuus on tarkoituksellista (kuten oli edellisessäkin postauksessa). Silmä ei enää näe hämärässä, värit, tarkat hahmot katoavat, koko näkyvän maailman pinta ja tekstuuri muuttuu. Valossa ilma on läpinäkyvää, aidosti immateriaalista. Kun valo poistetaan, se materialisoituu uudella, aivan erilaisella tavalla. Hämärä ja pimeys ei ole valon ja värien puuttumista, vaan aineen olomuoto, ja rakeet kuvan pinnalla ovat sen aineen molekyylejä.

Mainokset